Bezoek aan de Begraafplaats van Laken op 21 april 2018

Op 21 april 2018 gaan we in samenwerking met ie-net de begraafplaats van Laken bezoeken.  
 

De begraafplaats van Laken in zijn huidige vorm gaat terug tot de tijd van Koning Leopold I wanneer de
toenmalige koningin Louise-Marie de wens had uitgedrukt om in Laken begraven te worden en er
daardoor een koninklijke crypte werd gebouwd. Dit gaf voor de adel en de hogere burgerij aanleiding om
voortaan ook deze begraafplaats te verkiezen.

Een rondleiding op deze begraafplaats neemt ongeveer 2 ½ uur in beslag en besteedt veel aandacht aan
de funeraire cultuur tijdens de 2 jongste eeuwen. Er wordt weliswaar stilgestaan bij de bekende
personaliteiten en monumenten, maar we bezoeken eveneens het atelier van het beeldhouwersgeslacht
Salu, waar, naast kunsthistorische en architecturale stromingen, er ook aandacht is voor de aangewende
materialen en technieken.

Sinds enkele maanden zijn de befaamde grafgalerijen, na een grondige restauratie, ook voor het publiek
opengesteld en bijgevolg zal deze plek ruimschoots belicht worden en wordt er dieper ingegaan op de
restauiratie aspecten.
Na afloop is het middag en zien we om nog even na te praten en iets te nuttigen in een nabijgelegen
brasserie.

Praktische gegevens:

 • Datum: zaterdag 21 april 2018, om 10u00 aan
 •  Plaats: ingang van de begraafplaats op het Onze-Lieve- Vrouwvoorplein 16, 1020 Laken (links naast de kerk). 
 • Deelname bijdrage: 10 € / persoon voor leden en gezinsleden (30 € / persoon voor niet-leden) voor de rondleiding op de begraafplaats.
                                   Kost voor een optionele maaltijd wordt later meegedeeld, maar gelieve het aan te geven indien er belangstelling voor bestaat.
                                   Te storten op rekening BE39 3631 5273 4119 van ie-Net Brabant/Brussel met vermelding 20180421-xyz
                                    (x = het aantal leden, y = het aantal niet-leden, z = aantal belangstellenden voor een maaltijd).
 • Inschrijving : liefst via de website van ie-net of via E-mail (fred.ceusters@skynet.be) of een antwoord te sturen voor 14/04/2018 naar
                        ir. F. Ceusters, Maleizenstraat 10, 3020 HERENT, tel. 016/22.01.63 of 0478/88.01.96.
                        Enkele dagen vooraf ontvangt U nog een schrijven met laatste instructies.