Lid worden

straat huisnummer(+bus), postcode gemeente
GSM kan door je oude studiegenoten gebruikt worden bij het organiseren van bijeenkomsten.
Het "BrEA Magazine", voordien "V.Ir.Br. Mail", is een driemaandelijks tijdschrift dat je als lid gratis toegestuurd kan krijgen. Interessant artikels over alumni, de alma mater en zoveel meer.