Ingenieurswetenschappen-architectuur

Ben je gedreven door architectonisch en bouwtechnisch ontwerp? Wil je je eigen visie op architectuur verder ontwikkelen? Wil je verder studeren in een internationale omgeving waar de inspiratie voor het oprapen ligt? Zoek je verdieping in het duurzaam bouwen, het renoveren of het ontwerpen van lichtgewicht structuren? Werk je graag in nauw contact met proffen en verkies je een intensieve begeleiding? Wil je je inzetten voor duurzame transformaties in een snel evoluerende maatschappij?

Open benadering

De Vrije Universiteit Brussel en in het bijzonder de vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen staat voor een open benadering, waarin je als student zowel individueel als in groepsverband begeleid wordt om zelf keuzes te maken binnen het brede spectrum van uitdagingen binnen de architectuur. Zo stimuleren we je tot het ontwikkelen van een eigen motivatie, een vermogen om met kennis van zaken overtuigend te redeneren en te communiceren.

Burgerlijk ingenieur-architect met sterke persoonlijkheid

Het doel is om een eigen ontwerptaal te vinden, die gekenmerkt wordt door wetenschappelijke helderheid en culturele betrokkenheid. Zo word je aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel een burgerlijk ingenieur-architect met een sterke persoonlijkheid.

Ontwerpen als motor van je leerproces

Tijdens je opleiding stemmen we de verschillende opleidingsonderdelen fijnzinnig op elkaar af. Het ‘ontwerpen’ staat centraal in de opleiding, het is de motor van je leerproces en schept de context waarbinnen de architectuur en bouwtechnische wetenschappen zin krijgen. Een deel van de klassieke hoorcolleges maakt plaats voor actieve inter- en multidisciplinaire ateliers waarin je problemen aanpakt en oplost.

Met basiskennis- en vaardigheden als stevige fundamenten...

In de bacheloropleiding (180 studiepunten) leg je de basis. Wiskunde, chemie, fysica en mechanica zorgen voor een brede basis voor het begrip van bouwfysica, materialenleer, bouwakoestiek, technische installaties en de technologie van het bouwen.

...leer je gebouwen, kunstwerken en open ruimtes ontwerpen en inrichten

Deze kennis zet je samen met de theorie en de geschiedenis van de architectuur in voor het ontwerp van gebouwen en kunstwerken en het inrichten van openbare ruimte. In de ateliers leer je niet alleen de vaardigheid van het ontwerpen aan, je maakt ook werk van teamwork, zelfevaluatie, inventief denken, leren leren, ... Ook maak je uitgebreid kennis met de verschillende disciplines binnen de architectuur en de bouwtechnische wetenschappen.

Nadruk op professionele inter- en multidisciplinaire houding

Tijdens de masteropleiding diep je je kennis uit over materialen en technieken, uitrusting en installaties, bouwstructuren en constructies. De architectuurtheorie, in een historisch perspectief, verbreedt je ontwerpvisie. De opleidingsonderdelen worden intensiever bij het ontwerp betrokken. De ontwerpopgaven en bouwprogramma’s worden complexer door de maatschappelijke verankering en de kritische reflectie. In dit alles wordt een professionele inter- en multidisciplinaire houding van je verwacht.

 

De persoonlijke en directe begeleiding, het integratief onderwijsconcept en je rechtstreekse betrokkenheid bij het onderzoek ondersteunen je in het ontwikkelen van je eigen visie op architectuur.

Gesponsord door: