Computerwetenschappen

 

Wil je een loopbaan uitbouwen in de informaticasector als specialist? Wil je een onderzoeksfunctie in de academische wereld of in de industrie? Wil je je specialiseren in een bepaalde tak van de computerwetenschappen? Ben je geboeid door nieuwe ICT-technologieën en wil je daar zelf aan bijdragen? Ben je in het bezit van een academisch bachelordiploma Informatica of Computerwetenschappen of een informaticadiploma van een hogeschool en zoek je een aanvullende universitaire masteropleiding?

Veelzijdig programma zorgt voor stevige basis

De bacheloropleiding Computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel onderscheidt zich door een actueel, veelzijdig en zorgvuldig geïntegreerd programma. Je krijgt een stevige wetenschappelijke basisvorming met meteen veel aandacht voor informatica zelf.

Mee met nieuwste technologische ontwikkelingen

Vanaf het eerste jaar is er meteen veel aandacht voor informatica zelf en is er ook aandacht voor de nieuwste technologische ontwikkelingen. Vernieuwingen, bijsturingen en wijzigingen aan het studieprogramma gebeuren zowel vanuit de eigen ervaringen en de evoluties in het vakgebied als met het oog op de invulling van de opleiding door toonaangevende internationale universiteiten.

Ruimte voor theorie én praktijk

Theorie en praktijk krijgen evenveel aandacht. Daardoor leer je allerlei softwaretechnologieën te gebruiken, maar heb je meteen ook een grondig inzicht in de algemene kenmerken en de theoretische achtergronden ervan. Dat geeft je een grote flexibiliteit en competenties die verder gaan dan specifieke programmeertalen, besturingssystemen, databanksystemen en dergelijke. Door de wetenschappelijke bagage die je krijgt, zal je later de snelle veranderingen in de informatica kunnen bijhouden en zal je in staat zijn om nieuwe en innoverende software of softwaretechnologieën op hun waarde te beoordelen en snel onder de knie te krijgen.

Flexibele bachelor: een innoverend concept

De bacheloropleiding in de Computerwetenschappen omvat 180 studiepunten die je normaal

in drie jaar behaalt. Deze flexibele bachelor is opgebouwd rond een pakket van 132 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. Deze verplichte kern garandeert dat je kan doorstromen naar de Master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen. Je kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 48 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken of anders genoemd keuzeopleidingsonderdelen. In het flexibel gedeelte kan je kiezen voor verbreding of verdieping.

 • Kern van de opleiding (132 SP):
  Verplichte opleidingsonderdelen van je bacheloropleiding

 • Flexibel gedeelte van de opleiding:
  Opleidingsonderdelen die jij kiest om je gepersonaliseerd programma op te stellen (48 SP)

 • Verbredende keuzeopleidingsonderdelen
  Vakoverschrijdende opleidingsonderdelen die je toelaten je breed te oriënteren, om over de grenzen van je opleiding heen te kijken.

 • Verdiepende keuzeopleidingsonderdelen:
  Specialiserende opleidingsonderdelen binnen je vakgebied.

Zo kan je zelf een traject uitstippelen door keuzeopleidingsonderdelen te nemen die aansluiten bij jouw interessesfeer. Om de samenhang van je bacheloropleiding te garanderen worden opleidingsonderdelen buiten de aanbevolen lijst wel steeds voorgelegd ter goedkeuring.

 

Omdat je met het bachelordiploma Computerwetenschappen kan doorstromen in verschillende masteropleidingen, beschik je ook op dit universitaire masterniveau over de flexibiliteit die je toelaat binnen het brede veld van de informatica en computerwetenschappen een programma te volgen dat nauw bij je interesses aansluit.

Gesponsord door: