BrEA Galatea bijeenkomst - zaterdag 16 januari 2021

Onze jaarlijkse BrEA Galatea bijeenkomst gaat online.

Het coronavirus verplicht ons ertoe het Galatea-treffen voor onze BrEA leden dit jaar online te organiseren. Daar velen onder ons in deze periode genoodzaakt zijn dagenlang achter hun computerscherm te verbijten, zullen we ons dit jaar beperken tot een ingekorte agenda waarbij we voornamelijk zullen focussen op de communicatie vanuit BrEA.

Datum: zaterdag 16 januari

Tijd: 10h-12h30

Inschrijven voor 10 januari via https://doodle.com/poll/z22nvy3m9mvmi9s9

Agenda
10u-10u10: Verwelkoming en inleiding
10u10 - 11u10: Werkgroepen communicatie (magazine, nieuwsbrief, website en social media)
11u10 - 11u25: Break
11u25 - 11u45: Presentatie conclusies werkgroepen
11u45 - 12u: Activiteitenkalender 2021
12u - 12u15: Samenstelling bestuur 2021
12u15: Online drink

Voor de goede organisatie, gelieve tegen ten laatste 10 januari, in de Doodle de 2 werkgroepen te willen aanduiden waar jij bij voorkeur aan zou willen deelnemen met vermelding van naam en emailadres.

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten,

Het BrEA-bestuur.

Gesponsord door: