BrEA en OSB organiseren: Bezoek Euridice 30/11/2018

BrEA en OSB organiseren : Bezoek Euridice te Mol op 30 november 2018 17 uur. Na de stilstand van onze kerncentrales (in november 6 op 7) de ontmanteling van onze kerncentrales: wat met het hoogradioactief afval?

 

De Belgische kerncentrales zullen "eens" gesloten worden en ontmanteld. Op dat moment zal er een oplossing moeten zijn voor het hoogradioactief afval dat nog duizenden jaren werkzaam zal blijven. Dit thema is weer actueel. Zo verscheen in De Standaard van 23 augustus nog een artikel over deze problematiek. Hier werd gemeld dat het afval niet geborgen zou moeten worden op 200 meter diepte zoals tot op heden werd vooropgesteld. Meerdere landen denken ondertussen aan berging op minimaal 400 meter en Zwitserland onderzoekt zelfs berging op 950 meter diepte. Dit heeft natuurlijk een belangrijke impact op de kostprijs voor de berging. Waar tot op heden werd uitgegaan van een kostprijs van 3,2 miljard euro, zou deze nu oplopen tot 8 à 10 miljard euro.

Wat zijn nu in België de wetenschappelijke inzichten omtrent dit thema? Dit komen we te weten bij ons bezoek aan Euridice op vrijdag 30 november.

 

Het ESV EURIDICE levert een bijdrage aan het RD&D-programma met betrekking tot de evaluatie van de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van hoogradioactief en /of langlevend afval in een diepe kleiformatie in België.

De naam "EURIDICE" staat voor "European Underground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste in Clay Environment". In het Nederlands is dat: Europese Ondergrondse Onderzoek infrastructuur voor Berging van radioactief afval in een Kleiomgeving.

 

 

Het ESV EURIDICE is een economisch samenwerkingsverband tussen NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, en het SCK•CEN, het Studiecentrum voor Kernenergie. NIRAS is in België verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval en coördineert het RD&D-programma naar geologische berging. Het SCK•CEN verricht hoofdzakelijk onderzoek naar de aspecten rond veiligheid, afvalbeheer, bescherming van mens en omgeving, het beheer van splijtstoffen en andere strategische materialen en maatschappelijke implicaties in het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling.

Het ESV EURIDICE werd opgericht in 1995, aanvankelijk onder de naam ESV PRACLAY en vanaf 2000 als ESV EURIDICE

 

Op Euridice worden we ontvangen door Marc Demarche, alumnus van onze faculteit Toegepaste Wetenschappen, voorzitter van Euridice en directeur-generaal van Niras .

Daar Euridice gevestigd is op de terreinen van het SCK, een beveiligde site, kan het bezoek enkel in de week plaatsvinden. Voor ons kan het bezoek per grote uitzondering na de kantooruren doorgaan. Voorafgaande inschrijving met vermelding naam, voornaam, bedrijf, functie, woonplaats en rijksregisternummer is verplicht. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 34 personen. 

Na het bezoek organiseren we een gemeenschappelijk diner voor de geïnteresseerden.  

Wij hopen op een mooie opkomst voor dit belangrijke en brandend actuele onderwerp. 

 

Programma :

17:00 uur             Welkom met koffie en zoetigheden 

17:15 uur             Algemene introductie ESV EURIDICE GIE en NIRAS

                              Marc Demarche, directeur-generaal NIRAS 

18:00 uur             Groep 1: bezoek aan de tentoonstellingsruimte

                              Groep 2: bezoek aan het ondergrondse laboratorium HADES 

18:45 uur             Omwisseling van de groepen 

19:30 uur             Einde bezoek en vragenmoment 

19:45 uur             Transport naar restaurant…

 

Een overzicht van het programma en praktische informatie is hier te vinden.
INSCHRIJVING VIA DEZE LINK

 

Gesponsord door: