BrEA Magazine april-juni 2021

Lees meer over wat zich afspeelde in de ingenieurswereld tussen april en juni 2021.

Beste lezers,
Als pas verkozen voorzitter van BrEA zou ik me even kort willen voorstellen. Ik ben afgestudeerd aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen (zo heette dat toen) in 1984. Tijdens mijn studentenjaren was ik actief binnen de PK en in het academiejaar 1982-1983 maakte ik de campus onveilig als Praeses PK. Mijn professionele loopbaan speelde zich voornamelijk af buiten België (Saoedi-Arabië, Duitsland en Luxemburg) in de staalindustrie. Ik ben dan ook een overtuigde Vlaming, Belg, Europeeër en wereldburger die na zijn middelbare studies vanonder de kerktoren naar Brussel getrokken is. Ik ben een jong gepensioneerde Ingenieur die met veel plezier en enthousiasme een deel van mijn tijd en energie
aan BrEA zal spenderen.

De hoofddoelstelling van BrEA blijft het aanbieden van een interessant activiteitenaanbod op professioneel, cultureel en ontspanningsgebied. Zo kunnen onze leden hun netwerk onderhouden en uitbreiden. We blijven de studenten van de Faculteiten Ingenieurswetenschappen, Bio-Ingenieur en Computerwetenschappen steunen en trachten de banden tussen onze Alumni, de Faculteiten en de VUB te onderhouden en te intensifiëren. In dit kader zullen we nagaan hoe we de bestaande nauwe banden met de PK en de Faculteiten nog verder kunnen uitbouwen en onderzoeken waar nog verdere synergieën mogelijk zijn. Binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen blijft het aantal afgestudeerden die het Nederlands niet als moedertaal hebben steeds maar toenemen. Ook deze Alumni wensen we te bereiken en bij onze activiteiten te betrekken. We zullen onze communicatie dan ook in toenemende mate in het Nederlands en het Engels verzorgen.Het zijn rare tijden om de fakkel als Voorzitter van BrEA over te nemen. De coronapandemie heeft ertoe geleid dat we al onze activiteiten, die steeds fysiek plaatsvonden en afgesloten werden met een babbel en een goede pint of borrel, hebben moeten aanpassen of afgelasten. Hier zal eerstdaags geen verandering in komen. We gaan van de nood dan maar een deugd maken en we zullen het aanbod

online activiteiten fors uitbreiden. Zo organiseerden we in maart, samen met PK, een online biertasting & samenzang, een online “Who done it” en onze volgende Career Development activiteit: “How to financially compare job offers”. Deze activiteiten kenden een groot succes (zie verder in het Magazine) ensamen met PK hebben we dan ook besloten in de komende weken een volgende biertasting enonline game te organiseren. Hou de social media in de gaten zodat jullie weer van de partij kunnen
zijn. Ik wens de uittredende bestuursleden: Gert Berckmans, Nicolas Delay, Fréderick Matheuse en Jan Van der Perre van harte te bedanken voor hun jarenlange inspanningen.

Ik ben ten zeerste verheugd twee nieuwe bestuurders te mogen verwelkomen: Rita Keulemans en Roald Van Glabbeek. Voor elke organisatie die draait op vrijwilligers is de continuïteit binnen het bestuur van essentieel belang. Ik ben dan ook blij dat Roel Callebaut, Edith Oyen, Jacques Tiberghien, Joeri Uyttendaele, Dieter Van Isterdael, Hilbert Van Muylem en Robin Verbruggen hun schouders onder BrEA blijven zetten.

Met vrijzinnige groeten,
Ir. Luc De Mondt
Voorzitter BrEA

Artikels

Alumnus in de kijker: Matthias Caenepeel
De huidige strijd van de automobielsector
Mushroom management: De onkostennota
Bedrijfscultuur: Het doel: de zoektocht naar verbetering
Vacature: Redacteur/redactrice BrEA Magazine