BrEA Magazine oktober-december 2021

Lees meer over wat zich afspeelde in de ingenieurswereld tussen oktober en december 2021.

Beste lezers,

Begin september kwam er een einde aan de meeste coronamaatregelen en vanaf oktober worden deze bijna alle afgeschaft. Dit is te danken aan de succesrijke vaccinatiecampagne. Enige kanttekening bij deze is het grote onderscheid in vaccinatiegraad tussen de regio’s en de moeilijkheid om in de grote steden de hele populatie te bereiken. In Brussel moeten we nog wat langer wachten op de totale vrijheid. We hebben onze activiteiten dan ook weer opgestart. Op 18 september organiseerden we, samen met OSB, een bezoek aan de be-mine site te Beringen (zie verslag verderop). Het aantal deelnemers aan deze prachtige activiteit bleef beperkt maar de afwezigen hadden weer ruim ongelijk.

Voorafgaand aan dit alles werd ons land nog getroffen door een grote ramp. 41 mensen kwamen om het leven door de zware overstromingen in Wallonië. Wie nog twijfelde aan de klimaatverandering, is nu hopelijk overtuigd van de catastrofale gevolgen die we ook hier zullen kennen als er niet dringend wordt ingegrepen. Het enige lichtpuntje bij dit alles was de enorme golf van solidariteit die op gang kwam. Niet enkel financieel stroomden de giften binnen, duizenden Vlamingen trokken de taalgrens over om te gaan helpen bij het opruimen. Dit stond weer in schril contrast met de efficiëntie van onze openbare diensten. Talrijke politici waren bevoegd, verantwoordelijk was er echter niemand.

In het vierde kwartaal staan er weer talrijke activiteiten gepland waar we jullie massaal hopen te mogen begroeten. Op donderdag 21 oktober komen we samen in het nieuwe café op de Campus, Pilar, voor een After Work drink. Op zaterdag 30 oktober komen we samen te Diest voor onze jaarlijkse Galatea vergadering.

Bij deze nog een warme oproep aan allen die hun schouders willen zetten onder onze vereniging. We kunnen enkel succesvol blijven als er een regelmatige instroom is van nieuwe (jong afgestudeerde) bestuursleden. Maak kennis met het huidige bestuur en geef mede richting aan de toekomst van onze vereniging. Op woensdag 17 november is er dan nog ons symposium: “General & cyber threats on our critical infrastuctures”. Dit thema is weer brandend actueel. De uitval van Belnet eerder dit jaar, de sabotage in de kerncentrale van Doel en, in het buitenland, het stilvallen van de belangrijkste oliepijpleiding in het oosten van de USA en het hacken van de Central Bank of Bangladesh hebben nogmaals aangetoond hoe brandend actueel het onderwerp is. Hoe veilig zijn onze kritische infrastructuur en onze kritische instellingen? Ontdek het op ons symposium.

Tot spoedig op een van onze activiteiten,
Luc De Mondt
Voorzitter

Artikels

Van groenafval naar ‘groene’ verf
Verslag: bezoek be-MINE
Symposium 2021
Konligo-event zorgt voor verbinding
Statutenwijziging BrEA