Career Development: how to financially compare job offers - woensdag 24 maart 2021 19u30

Deze voordracht wordt online verzorgd door BrEA en EPBA lid Dr.ir. Robrecht H. Paternoster, Managing Director van GHR Partners Belgium.
Deze voordracht geeft een inzicht in hoe je verschillende loonpakketten onderling vergelijkt, daarbij (en vooral) rekening houdend met de waardering van extralegale voordelen (de f(xl) in bovenstaande formule),
die een serieuze slok op de borrel kunnen betekenen naast het bruto maandsalaris dat al te vaak en onterecht als belangrijkste referentiepunt wordt gehanteerd.
Een voordracht voor ingenieurs en ingenieursstudenten door een ingenieur die meer dan 30 jaar in het Human Resources-vak zit.

 Deelname kan aan volgende voorwaarden:

  • ingenieurstudent aan de VUB of Bruface: gratis
  • étudiant Ingénieur à l’école polytechnique de Bruxelles ou Bruface: gratuit
  • lid van BrEA/OSB: 10 euro
  • membre de EPBA: 10€
  • lid ie-net: 15€
  • andere: 30€

Inschrijving is verplicht - tot 21 maart - via volgend inschrijvingsformulier: https://forms.gle/PZzMppyBx3trugNJ7

Betaling van je inschrijvingsgeld (indien geen gratis toegang) moet je uitvoeren via deze betaalpagina.

 

Verdere uitleg over inhoud van deze voordracht:

3.5 k€/md < 2.5 k€/md + f(xl)?

Deze voordracht geeft een inzicht in hoe je verschillende loonpakketten onderling vergelijkt, daarbij (en vooral) rekening houdend met de waardering van extralegale voordelen (de f(xl) in bovenstaande formule) die een serieuze slok op de borrel kunnen betekenen naast het bruto maandsalaris dat al te vaak en onterecht als belangrijkste referentiepunt wordt gehanteerd.

U wordt meegenomen in de basis van de Belgische personenbelastingen en socialezekerheidsbijdragen, en leert waar het fiscale schoentje wringt, zowel bij de werknemer als bij de werkgever. Door beter het standpunt van de werkgever te begrijpen (die naar zijn totale werkgeverskost kijkt) en inzicht te hebben hoe de fiscus op je persoonlijk inkomen beslag probeert te leggen, kan je handiger de elementen van je loon onderhandelen en verschillende loonvoorstellen correcter vergelijken, rekening houdend met alle relevante parameters zoals extralegale voordelen en verlof, en niet alleen maar met het aangeboden brutoloon.

Dr.ir. Robrecht H. Paternoster werkt sinds 35 jaar op het vlak van Human Resources, en is Managing Director van GHR Partners Belgium, een adviesbureau voor management consulting en executive search. Hij is gespecialiseerd in o.m. de optimalisatie van beloningspakketten voor Belgische werknemers en zelfstandigen, met als criterium het maximaliseren van de netto koopkracht van de werknemer resp. zelfstandige binnen een gegeven totale kost voor de werkgever resp. onderneming. In deze voordracht die specifiek op ingenieurs is gericht duidt hij aan waar de eerste- en tweede-orde effecten zitten in de samenstelling van een loonpakket, en ziet u dus sneller in wat de relatieve invloed is van welke parameters in de opbouw van een loonpakket.

De voordracht wordt in het Engels gegeven, waarbij de voordrachtgever ook naar het Nederlands en Frans overschakelt om basisbegrippen (die elke ingenieur zou moeten kennen) uit het Belgisch arbeids- en fiscaal recht met hun specifieke terminologie te duiden. Maar ook ingenieurs met een aantal jaren ervaring op de teller zullen zeker nog iets bijleren, mede door de zeer interactieve aanpak met de toehoorders!

Gesponsord door: