(B)AV: 24 februari 2017

Beste bestuurders en sympathisanten,

 

In februari wordt zoals elk jaar de Algemene Vergadering (AV) georganiseerd. Hier brengt het bestuur verslag uit over de werking van BrEA tijdens het voorbije jaar, alsook over de plannen voor het komende jaar en langere termijn. Alle leden zijn uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen, waarbij jullie mee mogen discussiëren over het toekomstig beleid van de vereniging en kunnen stemmen op open posities in het bestuur. Voor toetredende leden is dit overigens de uitgelezen kans om kennis te maken met het bestuur en de werking van de vereniging. Net zoals vorig jaar zal de AV doorgaan in het Courtyard by Marriott Brussels Hotel in Evere (24 februari). Na de vergadering kunnen jullie rustig de voeten onder tafel schuiven en napraten over het voorbije werkingsjaar. Het menu en de prijs voor deelname aan het diner vind je onderaan deze mail terug.
 

Op 31 januari is een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) bijeen geroepen waarop het door de statuten vereiste quorum niet gehaald werd. Bijgevolg wordt een nieuwe Bijzondere Algemene Vergadering bij elkaar geroepen op dezelfde dag als de Algemene vergadering. Reden voor deze BAV is dat BrEA tot heden in gebreke is omtrent een goedgekeurd huishoudelijk regelement. Hierdoor moeten ook een aantal legale verwoordingen en verplichtingen in de statuten bijgewerkt worden. Het doel van de BAV is deze ter goedkeuring voor te leggen.
 

De dagorde kan je hier consulteren
 

Hopelijk mogen we jullie talrijk ontvangen op onze (B)AV!
 

Wanneer? start om 18 u op 24 februari 2017
Waar? Marriott Hotel, Courtyard Brussels, Olympiadenlaan 6, 1140 Evere

 

Zoals hoger vermeld, wordt de AV afgesloten met een heerlijk diner, waarbij jullie kunnen genieten van het volgende menu:

Aperitif
***
Vegetable tian and mozzarella, pesto, grissini and rocket salad
***
Pork filet with rosemary, gratinated chorizo polenta, sundried tomatoes, broccoli, snow peas and gravy
OR
Salmon filet, vierge sauce, oven potatoes and vegetable bouquetiere
***
Caramel creme, seasonal fruits and honey tile
***
Coffee + pousse-café

Wijn (1/2 fles p.p.), frisdrank en water zijn inbegrepen in de prijs van € 50 p.p.
 

Inschrijven kan tot en met donderdag 16 februari door een mail te sturen naar av@brea.be, met vermelding van het aantal personen, keuze van het hoofdgerecht en het te betalen bedrag te storten op het rekeningnummer BE24 001 09651 1238 met vermelding van je naam.
 

Met vriendelijke groeten,
 

Roel Callebaut
Voorzitter BrEA

Gesponsord door: