top of page

About BrEA

Het doel van onze vereniging is de banden onder onze leden nauwer aan te halen en bij te dragen tot de voorspoed, het ontwikkelen en verspreiden van het Vrij Onderzoek en de uitstraling van de Vrije Universiteit Brussel en meer in het bijzonder van de Faculteit der Ingenieurswetenschappen en van de afdeling Bio-ingenieurs en Computerwetenschappen van de Faculteit der Wetenschappen.

17131-marcom_studenten-aanvoorkantm_3200x1500_0.jpg

Historiek

BrEA werd in 1975 gesticht onder de oorspronkelijke benaming "A.I.Br.-Nederlandstalig" of "Algemene Vereniging van Ingenieurs uit de Vrije Universiteit Brussel", als Nederlandstalige vleugel van de toenmalige "A.I.Br." of "Association Royale des Ingénieurs sortis de l’Université Libre de Bruxelles". In 1980 werden beide verenigingen onafhankelijke vzw’s en werden de namen veranderd tot: V.Ir.Br. en A.Ir.Br.

Bij de integratie van de opleidingen Industriële Wetenschappen in de faculteit Ingenieurswetenschappen drong een statutenwijziging zich op die deze specifieke groepen opnam in onze werking. Deze wijziging werd voltooid in 2013 en resulteerde in de naamswijziging van de vereniging in 2016. Deze is ondertussen een feit, de Vereniging van Ingenieurs uit de Vrije Universiteit Brussel werd Brussels Engineering Alumni; V.Ir.Br. werd BrEA.

Werking

Doel

De doelgroep van de vereniging bestaat uit alle afgestudeerden en studenten van alle ingenieursopleidingen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, alsook de voorgangers en opvolgers van deze faculteiten.

De vereniging heeft tot doel

  • De banden onder haar leden nauwer aan te halen en bij te dragen tot de voorspoed en de uitstraling van de Vrije Universiteit Brussel, meer in het bijzonder van de in de doelgroep genoemde faculteiten;

  • De banden tussen haar leden bevorderen, waarbij netwerking, zowel binnen de vereniging als met de maatschappelijke omgeving, een primordiale plaats inneemt. 

  • Het ontwikkelen en het verspreiden van het beginsel van het Vrij Onderzoek.

Realisaties

Onze vereniging organiseert geregeld technisch-wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Wij geven ook een ledenblad uit, BrEA Magazine.

Tijdens de eerste jaren gebeurde dat samen met de A.Ir.Br. onder de naam "V.Ir.Br. Nieuws/Nouvelles de l’A.Ir.Br." Bij onze afscheuring kreeg onze uitgave de naam "V.Ir.Br.-Mail", nu bekend als "BrEA magazine".  

Uitstraling

Wij proberen ook actief bij te dragen tot de voorspoed en de uitstraling van de Faculteit der Ingenieurswetenschappen (FirW) en van de vakgroepen Biotechnologie en Computerwetenschappen van de Faculteit der Wetenschappen van de VUB (FW). Deze bijdrage kan opgesplitst worden in twee luiken.​

Enerzijds kunnen wij als oud-studentenvereniging een bijdrage leveren tot de studenten van FirW en van de FW-vakgroep Biotechnologie. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de studentenverenigingen "Polytechnische Kring" en ”BioTecho", voor het verwezenlijken van een aantal gemeenschappelijke initiatieven. Zo is er o.a. jaarlijks de organisatie van de "Jobfair" waar de laatstejaarsstudenten met de vertegenwoordigers van meer dan 50 bedrijven van gedachten kunnen wisselen over de betrokken industrieën en de daar bestaande job- en sollicitatiemogelijkheden.

BrEA onderhoudt regelmatige contacten met de Faculteiten in verband met de onderwijsproblematiek, het wetenschappelijk onderzoek, de job mogelijkheden, e.d.

Anderzijds zijn wij vertegenwoordigd in twee ingenieursorganisaties, en de alumnivereniging van de Vrije Universiteit Brussel nl.:

  • de A.Ir.Br. die ons op filosofisch vlak nauw aan het hart ligt

  • de onderscheiden geledingen van de ie-net ingenieursvereniging vzw

  • de Oudstudentenbond (OSB) van de Vrije Universiteit Brussel

De relaties met onze zustervereniging A.Ir.Br. blijven natuurlijk zeer levendig om historische en filosofische redenen en uiten zich in een aantal gemeenschappelijke activiteiten.

Zoals de andere Vlaamse Schoolverenigingen sloot BrEA met het K VIV (huidige ie-net) op 1 januari 1975 een "Protocol van Associatie" dat nog steeds geldig is. Sedertdien zijn onze leden actief in meerdere ie-net-geledingen en dragen zij op die manier bij tot de uitbouw van een samenwerking die voor de twee verenigingen van het grootste nut is.

 Jaarlijks reiken we de "BrEA.-studentenprijzen" uit aan de afstuderende ingenieurs. Uitzonderlijke prestaties per faculteit worden beloond en de winnaars krijgen hun prijzen overhandigd op de plechtige diploma-uitreiking.

Bestuur

Bestuur

Ereleden

Ereleden

Jan De Vriendt

Henk Brat (overleden 2020)

Philippe Lataire

Jacques Tiberghien

Statuten

Onze nieuwe statuten werden goedgekeurd op 18 februari 2022 en kan je hier raadplegen.

Het huishoudelijk reglement, de presentaties en verslagen van de AV's zijn eveneens te consulteren voor onze leden. Alle documenten zijn te vinden via onderstaande link.

Statuten
bottom of page