top of page

BrEA Magazine april-juni 2022

Lees meer over wat zich afspeelde in de ingenieurswereld tussen april en juni 2022.

Beste vrienden,

In mijn vorige voorwoord drukte ik de wens uit dat we spoedig “het normaal” zouden terugvinden. Wat
corona betreft is deze wens in vervulling gegaan. Poetin besliste echter met zijn inval in Oekraïne op 24 februari dat we in een onmogelijk geachte uitzonderingstoestand verkeren. Met de steeds verdere uitbreiding van de Europese Unie dachten we dat vrede binnen Europa een blijvend gegeven was. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en “het einde van de geschiedenis” hebben we het zgn. vredesdividend geïncasseerd en meenden we dat investeren in onze veiligheid niet langer nodig was.

Deze periode is nu definitief afgelopen. We kunnen alleen hopen dat er snel een einde komt aan dit conflict zodat het enorme menselijke lijden beëindigd wordt. Is dit niet het geval dan zullen de vluchtelingenstromen en de financiële impact voor Europa onoverzichtelijke gevolgen hebben.

Lees verder in het BrEA Magazine!

Articles

Mushroom Management: It's all in the name
Heb jij een groeimindset?
Evenementverslagen: BAV en nieuwjaarsdrink, Galabal, Algemene Vergadering en Job fair
bottom of page